"Boh si povoláva svojich..."

Petície - Výzvy  otvorené listy

Prečítajte si, čo je nové

Známa pakistanská kresťanka Asia Bibiová apeluje na vedenie Pakistanu v prospech obetí zákona proti rúhaniu a proti únosom dievčat a ich násilným konverziám. Vo videu pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi sa Asia prihovára za svoje rodáčky, ktoré sú ako maloleté unášané, nútené k manželstvu so svojimi násilníkmi a ku konverzii na islam.

Kresťanská koalícia - Voľby 2020

"Boh nevolá dokonalých, ale odhodlaných"

29.2.2020 Parlamentné voľby
29.2.2020 Parlamentné voľby

človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce."  (1 Sam 16,7)

Kresťan v politike

Musí byť ...

* ZA život (PRO-life)

* ZA jednotu Cirkvi a štátu

* ZA obranu štátu

* kresťan žijúci v milosti posväcujúcej (sv.spoveď a sv.prijímanie)

Nesmie byť ...

* PROTI životu (PRO choice)

za "Odluku Cirkvi"

* PROTI obrane štátu

* cirkevný slobodomurár - nekajúci človek, žijúci bez milosti posväcujúcej


Kniha Jozue - kapitola 24

15 Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate.

 Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi." 

Vatikán - teokratický štát

Prečítajte si, čo je nové

Pápež František menoval za apoštolského nuncia v Angole a v ostrovnej krajine São Tomé e Príncipe ležiacej v rovníkovom pásme Guinejského zálivu Mons. Giovanniho Gaspariho, ktorého zároveň povýšil na titulárneho arcibiskupa sídla Alba Marittima.

Prečítajte si ako prví, čo je nové