Osobná audiencia členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi u Jeho Svätosti pápeža Františka

13.02.2020


Príhovor Svätého Otca Františka:


Excelencia, Výsosti, dámy a páni, drahí bratia a sestry,

veľmi srdečne Vás pozdravujem a prostredníctvom Vás všetkých členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi v rozličných krajinách celého sveta.

Ďakujem prezidentovi arcibiskupovi Fernandovi Franckovi za jeho príhovor. Vaše výročné stretnutie prezídia v Ríme, sa koná pri príležitosti 100. výročia mierovej iniciatívy Benedikta XV., ktorú blahoslavený cisár Karol podporil ako jediný politický činiteľ s veľkým želaním, ukončiť krvavý kúpeľ prvej svetovej vojny.

Tri ciele, prezentované prezidentom - hľadať a nasledovať Božiu vôľu, zasadiť sa o pokoj a spravodlivosť, zmierniť krivdu dejín - boli takpovediac hlavným motívom v živote blahoslaveného Karola ako štátnika, manžela, otca rodiny, a tiež aj ako syna cirkvi. V oddanosti Božej vôle vzal svoje utrpenie a položil svoj život ako obeť za mier. 

Podporovaný bol láskou a vierou svojej manželky, služobníčky Božej Zity.

Výzvy dnešných čias vyžadujú spoločnú prácu všetkých ľudí dobrej vôle a obzvlášť modlitbu a obetu. Preto Vás pozývam, dodržať Vaše sľuby, aby ste sa zúčastňovali Vašimi modlitbami a osobným nasadením v rôznorodom angažovaní sa za mierové iniciatívy pápeža. Bez podpory skrze modlitbu veriacich nemôže nástupca Petra napĺňať svoje posolstvá svetu.

Odporúčam Vás pod materinskú ochranu Panny Márie a príhovor blahoslaveného cisára Karola a udeľujem Vám a Vašim drahým zo srdca apoštolské požehnanie.


cisarkarol.sk/osobna-audienca/