VIDEO

Zastavme zlo z Istanbulu.
Dokedy to budeme robiť? Kým nás biskupi nezrušia. Poslúchneme biskupov! Keď biskupi povedia dosť, tak bude dosť! Ja nie som spurný farár, čo si chce dačo dokazovať. Ja sa podriadim biskupom. Biskup, ktorý ma zastaví, preberá zodpovednosť za náš národ, za Cirkev a rodiny.
Ja mám čo betónovať! Zatiaľ ma nikto nezastavil, čiže...