VIDEO

Zastavme zlo z Istanbulu.
Dokedy to budeme robiť? Kým nás biskupi nezrušia. Poslúchneme biskupov! Keď biskupi povedia dosť, tak bude dosť! Ja nie som spurný farár, čo si chce dačo dokazovať. Ja sa podriadim biskupom. Biskup, ktorý ma zastaví, preberá zodpovednosť za náš národ, za Cirkev a rodiny.
Ja mám čo betónovať! Zatiaľ ma nikto nezastavil, čiže...

Pozývame Vás vypočuť si veľmi zaujímavú a aktuálnu prednášku PaedDr. Mgr. Renáty Ocilkovej, zástupkyne KBS na expertných rokovaniach k Stratégii rodovej rovnosti a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv.