Zastavme propotratový plán v Europarlamente

14.01.2020

https://www.citizengo.org/sk/lf/176482-zastavme-propotratovy-plan-v-europarlamente

Chorvátsky člen Európskeho parlamentu Predrag Matić, bývalý minister záležitostí veteránov za vlády Zorana Milanovića, dostal poverenie vypracovať Správu Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach v EÚ v rámci ženského zdravia.

Matić sa na svojom účte na Twitteri pochválil, že nová správa zahŕňa podporu potratov, antikoncepcie a sexuálneho vzdelávania. "Mojim cieľom je podporovať a hájiť progresívnu agendu ako aj prístup k službám týkajúcich sa sexuálnych a reprodukčných práv. To zahŕňa prístup k antikoncepcii, sexuálnemu vzdelávaniu, dobrovoľnému plánovaniu rodičovstva i prístup k bezpečnému a legálnemu potratu. Potrat nie je nikdy ľahkou voľbou, ale musí zostať možnosť voľby.

Hoci správa Matića je len v počiatočnej prípravnej fáze, začali ju nazývať ako nová "správa Estrella" podľa odmietnutej správy bývalej portugalskej socialistickej europoslankyne Edite Estrela. Jej správa bola odmietnutá v roku 2013 počas hlasovania Európskeho parlamentu, pretože chcela nanútiť členským štátom potraty, antikoncepciu a sexuálne vzdelávanie, čo by bolo hrubým porušením kompetencií Európskeho parlamentu v rozpore s princípom subsidiarity, ktorý Európska únia vyznáva.

V tom čase Európsky parlament prijal Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. decembra 2013 o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach (2013/2040(INI)), ktorý jasne stanovil hranice právomocí o "sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach."

Toto uznesenie "konštatuje, že vypracúvanie a vykonávanie politických stratégií v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a sexuálnej výchovy na školách patrí do právomoci členských štátov."

Stále existujú pokusy presadiť potraty ako "právo." Všetko sa nedeje len tak náhodou, ale účelovo podobne ako to robí teraz Predrag Matić.

V správe na Twitteri sa zmienil o Fóre EP pre sexuálne a reprodukčné práva, čo je organizácia európskych advokátov pôsobiacich ako lobisti, ktorí sú financovaní, okrem iného, najväčšími svetovými podporovateľmi potratov ako sú Planned Parenthood (Plánované rodičovstvo) a George Soros Open Society (Otvorená spoločnosť Goorgea Sorosa). V správnej rade tohto Fóra dlhodobo sedí blízky spolupracovník Predraga Matića, Bojan Glavašević, ktorý stál na čele jeho úradu v čase, keď bol ministrom obrany Chorvátska. Teda je jasné, že Predrag Matić sa riadi pokynmi vplyvného lobistu, ktorý má k dispozícii obrovské množstvo peňazí a usilovne pracuje na tom, aby členské štáty EÚ stratili svoju nezávislosť v kultúrno-etických témach, čo by znamenalo nútene prijatie potratov a antikoncepcie.

Ani Predrag Matić, ani žiadny iný člen Európskeho parlamentu, jednoducho nikto nemá právo vnucovať svoje ideologické názory členským štátom a tak veľmi nebezpečným spôsobom získavať čoraz väčšiu moc. Povedzme mu jednoznačne, že s týmto ako občania Európskej únie nesúhlasíme a pošlime mu správu!
Ochráňme spoločne nezávislosť Slovenska a iných krajín EÚ.