Vyjadrenie o.M.Kuffu k hlasovaniu NR SR o Istanbulskom dohovore

29.11.2019

Vážení predsedovia politických strán, vážení 93 - statoční poslanci NR SR,
Týmto listom Vám úctivo všetkým ďakujem, že ste dnes vyslali opäť jasný signál do EÚ a celého sveta, že hoci sme len maličký národ, stále sme národ suverénny, ktorý si nie len chce, ale aj vie odvážne brániť pravé hodnoty - dedičstvo našich otcov.
Sme dnes na križovatke dejín nášho národa, ba možno aj celej Európy.
A ste to práve Vy, ktorí ste dnes znova múdro a odvážne odmietli ID v parlamente. 

V ID je prefíkane ukrytá škodlivá ideológia gender, ktorá je:


1.Proti Bohu.
2.Proti solídnej vede a zdravému rozumu.
3.Proti prírode.


Tohto roku je to už druhá výchovná facka, ktorú znova v NR SR dnes dostal extrémny liberalizmus.
Tretiu výchovnú facku by mohol ešte Vaším pričinením dostať, ak opäť v parlamente spoločne podporíte v týchto dňoch protipotratový zákon.
Tieto 3 výchovné facky, by mohli byť pred voľbami veľmi užitočné, možno aj rozhodujúce. Nazdávam sa, že práve to by ešte lepšie zorientovalo a zmobilizovalo celý náš národ správnym smerom, na tej dnešnej križovatke.
Vy ste tí, ktorí teraz rozhodujete o budúcnosti našich deti. Aj o tom, či budú, alebo nebudú vychovávané v "genderovom hnoji", alebo v kresťanských hodnotách.
Vyprosujem Vám znova veľa múdrosti a odvahy v tieto dni.
Verím, že spoločne liberalizmus porazíme.
Tiež verím, že po Vás zostane hlboká historická a hodnotová stopa, za čo Vám budú vďačné aj budúce generácie a odmení Vás aj Všemohúci Boh.


S úctou a vďakou, v modlitbách
Marián Kuffa
Farár Žakovce
Žakovce; 28.11.2019
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyjadrenie-o-m-kuffu-k-hlasovaniu-nr-sr-o-istanbulskom-dohovore/