Disney: zastavte LGBT indoktrináciu na celom svete

16.11.2019


TU Podpíšte Petíciu

Z obľúbených rozprávok Walta Disneyho sa tešia deti asi po celom svete, niektoré z nich majú dokonca to šťastie, že mohli navštíviť niektorý z jeho renomovaných zábavných parkov.

Disney však svoje zábavné parky a rozprávky začína dávať do služieb propagácie LGBT životného štýlu a ideológie.

V Disneylande v Paríži, v parku, ktorý je určený pre rodiny s deťmi, Disney zorganizoval promenádu lesieb, gejov, bisexuálov a transexuálov pod názvom "Magický pochod".

Animovaný film "Toy Story 4" nenápadne ukazuje dieťa, ktoré má dve "matky", ale žiadneho otca. V seriáli Hviezda vs. Sily zla sa v škole pre princezny objavil chlapec prezlečený za princeznú. Keď ho riaditeľka školy chcela vyhodiť, z úst princezien zaznievajú klasické argumenty gender ideológie: "To, či je niekto princeznou (rozumej dievčaťom, ženou) závisí na tom ako sa cíti." Inak, povedané, každé dieťa si môže vybrať, či je chlapcom, alebo dievčaťom.

A to je len niekoľko príkladov, kedy Disney vyšiel v ústrety LGBT aktivistom, ktorí sa snažia využiť obľúbené detské rozprávky a postavy na svoju kampaň propagácie LGBT životného štýlu.

CitizenGO stojí na strane detí a ich rodičov a odmieta podsúvanie takejto ideológie cez detské rozprávky, ktoré ovplyvňujú predstavivosť miliónov detí na celom svete.

Z tohto dôvodu chceme 20. novembra odovzdať prezidentovi a generálnemu riaditeľovi spoločnosti Walt Disney - Robertovi A. Igerovi a predstavenstvu Disney stovky tisíc podpisov a ukázať im, že celoživotní fanúšikovia disneyoviek a rodičia nebudú tolerovať podsúvanie LGBT agendy v produktoch pre detské publikum.

Podpíšte, prosím, do 20. novembra petíciu, ktorá žiada, aby prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Walt Disney (Robert A. Iger) zastavil LGBT propagandu v parkoch a rozprávkach pre deti .

Ústredie Walta Disneyho v Kalifornii stále stojí pred rozhodnutím, či a v akej miere zaradí do svojich nových filmov homosexuálne a transsexuálne postavy a či rozšíri LGBT promenády aj do ďalších svojich zábavných parkov.

Po neúspechu pri Ľadovom kráľovstve 2, lobistické skupiny LGBT najnovšie tlačia Disneyho do toho, aby sa aspoň v treťom pokračovaní obľúbenej rozprávky stala hlavná hrdinka Elsa lesbou.

Jediné, čo môže zastaviť tento nebezpečný trend je odpor miliónov ľudí, ktorí nechcú propagandu LGBT, a ktorí sú ochotní to dať jasne najavo.

Preto vám dnes píšem.

Disney je spoločnosť, ktorej príjmy závisia od toho, či rodiny s deťmi budú pozerať ich filmy a navštevovať ich parky. Váš podpis, spolu s podpismi státisícov rodičov po celom svete, preto môže ovplyvniť manažment spoločnosti Disney, aby do rozprávok vrátili nadčasové a nespochybniteľné hodnoty, ako napríklad právo každého dieťaťa na mamu a otca!

Musíme konať hneď, skôr ako bude neskoro! Predtým, ako sa Disney stane nástrojom indoktrinácie detí a mladých ľudí.

Samozrejme, že musíme rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého jedného človeka bez rozdielu, ale to nezahŕňa propagáciu LGBT agendy v parkoch a rozprávkach pre deti.

20. novembra doručíme našu petíciu spoločnosti Walta Disneyho v Kalifornii.

Podpíšte, prosím, túto petíciu do 20.novembra a povzbuďte spoločnosť Disney, aby bol naďalej bezpečným miestom pre rodiny s deťmi.