Renáta Ocilková: Rodová rovnosť?….. 1.časť

07.09.2019

Pozývame Vás vypočuť si veľmi zaujímavú a aktuálnu prednášku PaedDr. Mgr. Renáty Ocilkovej, zástupkyne KBS na expertných rokovaniach k Stratégii rodovej rovnosti a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv.


Aký je ich dopad na výchovu a vzdelávanie detí?
Prečo sa ich bojíme?
V čom nás ohrozujú a v čom chránia? 


https://www.misiefilmom.sk/renata-ocilkova-rodova-rovnost-celostatne-strategie-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-a-rodovej-rovnosti/