O voľbu zo zahraničia treba požiadať do 10. januára

08.01.2020

Návod na podanie žiadosti ponúkajú na svojich webových stránkach aj iniciatívy Srdcom doma a Slovensko.Digital.

Autor TASR

dnes 13:13Bratislava 8. januára (TASR) - Už len dva dni majú občania SR možnosť požiadať o voľbu poštou zo zahraničia. Treba tak urobiť do 10. januára do polnoci. Žiadosť možno podať aj elektronicky.


Poštou môžu voliť plnoletí občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku, ale aj občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v krajine v čase volieb nebudú. Žiadosť nájdu na webstránke ministerstva vnútra (MV).


Návod na podanie žiadosti ponúkajú na svojich webových stránkach aj iniciatívy Srdcom doma a Slovensko.Digital. Cez aplikáciu Voľby.Digital občianskeho združenia Slovensko.Digital požiadalo o voľbu vo zahraničia viac ako 30.000 Slovákov. "Podľa našich informácií eviduje ministerstvo vnútra výrazne vyšší počet žiadostí o voľbu zo zahraničia v porovnaní s minulými parlamentnými voľbami," uviedol Ján Suchal zo Slovensko.Digital.
Volič s trvalým pobytom na Slovensku musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Každá obec zverejnila emailovú adresu pre elektronické podanie žiadosti na svojom webe alebo úradnej tabuli obce.


Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť na adresu odboru volieb, referenda a politických strán MV SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby@minv.sk.


Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi prídu najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL" s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania.


Obálka s odovzdaným hlasovacím lístkom musí byť na Slovensko doručená najneskôr do 28. februára 2020. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že si netreba voľbu poštou nechávať na poslednú chvíľu.


Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Voľby do Národnej rady SR budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.