Kráľ Ľudovít XX. sa modlí so svojou rodinou za zosnulého bratranca vojvodu z Bauffremontu

19.01.2020

S veľkým súcitom a veľkým smútkom som sa dnes ráno dozvedel o smrti môjho bratranca, vojvodu z Bauffremontu.

Volaný k svojej službe od môjho starého otca a potom môjho otca, vždy uisťoval našu rodinu o svojej najhlbšej a najvernejšej oddanosti. Budeme na teba spomínať.

Princezná a ja ubezpečujeme jeho deti o našich spoločných modlitbách tým, že im poskytneme podporu naším najcitlivejším súcitom.


Louis de Bourbon,
Vojvoda z Anjou


www.legitimite.fr/.../Message-deces-d...